Od rentgena do korony

odrentgendadokorony

Każdy plan leczenia zaczyna się od dokładnego badania Pacjenta, wywiadu uzupełnionego o zdjęcia rentgenowskie i najczęściej o badania tomografii komputerowej. Badanie to pozwala lekarzowi uzyskać cenne informacje o stanie kości, jej jakości oraz ilości. Umożliwia również wykryć ewentualne stany zapalne toczące się w rejonie nas interesującym. Na wizycie konsultacyjnej pobiera się wyciski celem wykonania gipsowych modeli diagnostycznych, potrzebnych do dalszej analizy.

Mając już wszystkie potrzebne informacje lekarz przedstawia Pacjentowi plan leczenia określając sposób i ilość odbudowanych (brakujących) zębów, czas leczenia, a także orientacyjny kosztorys. Po zaakceptowaniu koncepcji leczenia ustalane są zalecenia przedzabiegowe oraz termin samego zabiegu. Przed zabiegiem pacjent powinien przejść zabieg higienizacyjny (czyszczenie kamienia i osadu) , często również u starszych pacjentów należy wprowadzić przygotowanie farmakologiczne w postaci odstawienia lub włączenia niektórych leków. Standardem stało się włączenie antybiotyku, celem działania osłonowego w okresie okołozabiegowym. Sam zabieg trwa najczęściej od kilkunastu do kilkudziesięciu minut i jest w pełni bezbolesny, gdyż poprzedzony skutecznym znieczuleniem. Zabieg polega na wykonaniu dostępu do wyrostka zębodołowego i wprowadzeniu implantu w odpowiedniej pozycji. Zszycie rany oraz zdjęcia kontrolne kończą procedurę. Przez kolejne 3-6 miesięcy trwa okres wgajania implantu (osseointegracji).

Kolejnym etapem jest jego odsłonięcie, które polega na dokręceniu śrub gojących, celem wytworzenia przestrzeni w dziąśle dla łącznika, który połączy koronę nad dziąsłem z implantem znajdującym się w kości. Następnie wykonuje się wyciski, na podstawie których zespół techników w laboratorium protetycznym przygotowuje nadbudowę. Przymocowanie korony lub innych elementów protetycznych do implantu następuje poprzez zacementowanie lub przykręcenie. Prace protetyczne na implantach wymagają odpowiedniej opieki, która polega na co sześcio-miesięcznych wizytach kontrolnych połączonych z wcześniejszym oczyszczeniem z kamienia i osadu.